Vstup do systému

Zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1010101275

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
20. 3. 2020 - 17. 4. 2020
 
2.
Příjem žádostí
od 10. dubna 2020 do  25. dubna 2020
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Počet škol: 
2
Podaných žádostí: 
156
Přijatých žáků: 
149
Nepřijatých žáků: 
2
Vypsaných volných míst: 
169
Vygenerovaných žádostí: 
202
Přerušení správního řízení: 
3
Odložení školní docházky: 
35
Počet dětí ze spádové oblasti: 
139
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
0
Děti bez určené spádové školy: 
0
Loňské odklady školní docházky: 
0

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Věk dítětePřihlášených dětíZ města TišnovaVe spádové školeMimo město
8letí0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
7letí46 ( 44 / 2 )39 ( 39 / 0 )33 ( 31 / 0 / 2 )7 ( 5 / 2 )
6letí110 ( 107 / 0 )91 ( 88 / 0 )76 ( 71 / 0 / 2 )19 ( 19 / 0 )
5letí0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
Celkem dětí156 ( 151 / 2 )130 ( 127 / 0 )109 ( 102 / 0 / 4 )26 ( 24 / 2 )

Poznámka: počet dětí celkem ( přijatých dětí / nepřijatých dětí / přijatých na jiné škole )

Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí6 let7 letPočet dětí celkem
218523
113441175
Celkem dětí15246198

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Věk dítětePočet vydaných rozhodnutí o přijetí6 letPočet vydaných rozhodnutí o přijetí celkem
212
Celkem vícenásobně přijatých dětí11 dětí \ 2 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté dětí blokují 1 míst.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
  • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
  • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
  • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
  • poskytnutí zpětné vazby městu jako zřizovateli a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro registrování žádosti je možné použít libovolný internetový prohlížeč podporující standard HTML5 jako Internet Explorer (od verze 10), Edge, Google Chrom, Opera, Firefox, Safari a další. V prohlížeči nesmí být zakázaný javascript a cookies soubory.

Pro tisk žádosti je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader (u nových OS Windows je pdf prohlížeč součástí systému).

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá při generování žádosti a k identifikaci v průběhu přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje rovněž číslo pojištěnce.