Kritéria řízení

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do základních škol v Tišnově na školní rok 2020/21

Kritéria pro přijímání dětí do ZŠ byla vypracována na základě zákonných požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k základnímu vzdělávání.

 

Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd ZŠ Body
trvalé bydliště v Tišnově (dle matriky MěÚ Tišnov) ve školském obvodu stanoveném vyhláškami Města Tišnova č. 7/2014 a č. 1/2017 o školských obvodech 40
trvalé bydliště v Tišnově (dle matriky MěÚ Tišnov) mimo školský obvod stanovený vyhláškami Města Tišnova č. 7/2014 a č. 1/2017 o školských obvodech 20
dítě bude mít ve školním roce 2020/2021 v ZŠ, do které se hlásí, sourozence v některém z vyšších ročníků 10
ostatní děti 0

 

Pozn:
Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti.
Trvalý pobyt ve městě Tišnov zahrnuje i městské části (Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov).

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

V případě shodnosti počtu bodů rozhodne o přijetí dítěte do ZŠ los.