Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace

IČO: 
70283940
Jméno ředitelky/le: 
PaedDr. Radmila Zhořová
Ulice: 
nám. 28. října
č.p.: 
1708
PSČ: 
666 01
Městská část: 
Tišnov
Telefon: 
549 415 629, 736 773 269
Datová schránka: 
b3k4qs8
Adresa poskytování vzdělání: 
nám. 28. října 1708
Vypsaná volná místa: 
100

Zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 proběhne v pondělí 20. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 h. Letos poprvé bude probíhat prostřednictvím "Systému pro podporu přijímacího řízení do ZŠ", ve kterém si rodiče sami vytvoří elektronickou žádost.

Systém pro vytváření žádostí bude spuštěn od pátku 20. 3. 2020 do pátku 17. 4. 2020 na odkaze https://zapiszs.tisnov.cz/. Rodiče zde vyplní žádost o přijetí (nebo o odklad), následně ji vygenerují a vytisknou. Prostřednictvím této internetové aplikace budou též moci sledovat celý průběh přijímacího řízení.

V případě, že nemáte počítač nebo připojení k internetu, Vám žádost pomůže zpracovat pracovnice Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů MěÚ Tišnov Ing. D. Švecová v úřední dny po telefonické domluvě na čísle 549 439 824.

K zápisu přineste následující dokumenty

1. Vyplněnou žádost o přijetí nebo o odklad (k žádosti o odklad je nutné přiložit i doporučení dětského lékaře a doporučení školského poradenského zařízení SPC či PPP).

2. Doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce, v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu zákonného zástupce úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo jeho občanský průkaz).

3. Rodný list dítěte.

V případě že se nemohou zákonní zástupci s dítětem ze závažných důvodů v daném termínu dostavit, lze telefonicky na čísle 549 415 629 domluvit náhradní termín tak, aby byla dodržena zákonná lhůta pro zápis (1. 4. - 30. 4. 2020).

Adresy

Ulice Číslo popisné / orientační
Brněnská 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 178, 185, 196, 231, 232, 252, 260, 286, 325, 475, 792, 1739, 1887
Riegrova 25, 270, 281, 310, 311, 312, 318, 321, 323, 324, 332, 431, 432, 433, 434, 435, 676, 677, 686

Ulice

Ulice
Bezručova
Černohorská
Chodníček
Drbalova
Dřínová
Družstevní
Dvořáčkova
Halouzkova
Hřbitovní
Janáčkova
Jiráškova
Jungmannova
Klášterská
Koráb
Kostelní
Králova
Kukýrna
Květnická
Lomnická
Majorova
Mlýnská
Moukova
Na Hrádku
Na Kopečku
Na Loukách
Na Zahrádkách
Nádražní
nám. 28. října
nám. Komenského
nám. Míru
Nerudova
Neumannova
Ostrovec
Osvobození
Parolkova
Pod Květnicí
Polní
Procházkova
Ráboňova
Radniční
Sv. Čecha
Svatopluka Čecha
Trmačov
Tyršova
U Náhonu
U Tratě
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 20.5.2020, do dne: 20.6.2020